Ook maatvoering is ons zeker niet vreemd!

Op basis van zelf opgemeten gegevens of door u aangeleverde uitvoeringsplannen zetten wij de gevraagde zaken uit.

Dit alles uiteraard naar de nauwkeurigheden die u wenst en die de situatie vraagt of toelaat.

- contacteer PLAN² -

© 2019 PLAN bvba - landmeetkunde-expertise

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon