top of page

Met veel zorg werken wij aan uw opmetingsplan voor zowel bouwen als verbouwen, ontwerpen als conserveren. Wij werken in zowel 2D als 3D, met een aangepast plan naar uw wensen.


- topografische metingen; opmeting bestaande toestand, as-built
- juridische metingen; afpalingen, verkavelingen, splitsingen, muurovernames,…
- muurovernames; gemeenschappelijk maken van bestaande scheidingsmuur,
- grootschalige metingen; wegenbouw, bruggen, tunnels, leidingen, hoogtemetingen, nivelleringen,

  gps-metingen, cartografie en geodesie,….
- nauwkeurigheidsmetingen; industrie, bouw, architectuur, archeologie, zettingsmetingen.

Dit alles is mogelijk in verschillende bestekken, formaten van aanlevering, gewenste detaillering, precisie  enz.

- contacteer PLAN² -

bottom of page